Mi az a Suliklub?

A Suliklub – tantárgyi és tantárgyközi – ismeretek elsajátításához kínál gyakorlóterepet a szövegértés, a gazdaság és az informatika területén.

Fából vaskarika?

Hogy jön össze a suli és a klub? A Suliklub névvel azt hangsúlyozzuk, hogy a tanulás nem egyenlő a kínnal és az unalommal. Hogy igenis lehet a tanulás a mindennapokban is használható tudás megszerzése, ami örömteli és izgalmas.

Építőkockák

Az egyes területek tartalma tematikusan tananyagcsomagokba rendeződik, amelyekben van egy ismerethordozó tananyag, ehhez feladatok, érdekességek képek, filmek, animációk tartoznak. Ugyanakkor a területek és a tantárgyak tudáselemei tananyagcsomagon kívül is egymáshoz kapcsolódnak, átjárhatóak, a feladatokból és az ismeretekből tetszés szerinti új tanulási utak építhetők.

Étlap

Úgy gondoljuk, egy széles választékkal bíró és variábilis feladatbank megkönnyíti a tanórai felkészülést, a differenciált osztálymunkát. Szeretnénk, ha a Suliklub kínálta lehetőségeket a tanárok munkájuk eredményesebbé tételéhez, a személyre szabott fejlesztéshez, az érdeklődés felkeltéséhez; a diákok ismereteik elmélyítéséhez, tanulási stratégiáik bővítéséhez, mi több, szórakoztató időtöltéshez használnák.

Minden felhasználónak hasznos és élvezetes munkát kíván a

Suliklub fejlesztőműhely